Odměna je s klientem sjednávána vždy před převzetím právního zastoupení. Způsob stanovení odměny závisí na dohodě s klientem a na očekávaném rozsahu, složitosti a náročnosti poskytovaných služeb. Nejčastěji je odměna dohodnuta ve formě hodinové sazby, a to za každou hodinu poskytnutých právních služeb. Ze předem dohodnuté úkony právní služby může být dohodnuta také úkonová odměna. Jsem plátce DPH, proto výsledná cena právní služby bude navýšena o 21% DPH.

Nabízím službu advokátní úschovy, mám vedeny zvláštní účty úschov u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Provádím rovněž ověřování podpisu na listinách mnou sepsaných, jakož i na ostatních listinách.

Oblasti poskytování právních služeb:

Rodinné právo
Pracovní právo
Občanské právo
Obchodní právo
Právo nemovitostí
Insolvenční právo
Ochrana osobních údajů
Smluvní agenda
Správní právo
Trestní právo – zastupování poškozených